Inscription GRATUITE

menu

Connexion
Deutsch
Français
Nederlands
Français
English
Français

Mot de passe oubilé ?

Nouveau  Appel Vidéo

Des adultes authentiques avec de sérieuses intentions

A társkereső szolgáltatás tényleges használatához díjfizetéshez kötött előfizetés szükséges. Lemondás hiányában az előfizetés a választott előfizetési időszakkal megegyező időtartammal és díj ellenében automatikusan meghosszabbodik, és a meghosszabbított időszakra vonatkozó díjak automatikusan kerülnek terhelésre a fizetéshez használt bankkártyán. Az előfizetés részletes feltételeit itt találja meg.


Je suis

Je recherche

error Champ vide

Tel que vu sur...

Découvrez l'appli be2 maintenant :

A GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ÁLTAL LEFOLYTATOTT ELJÁRÁS ÉS HATÁROZAT

Tájékoztatjuk, hogy a Gazdasági Versenyhivatal Vj-19/2018. számon versenyfelügyeleti eljárást folytatott le társaságunkkal szemben.

A Gazdasági Versenyhivatal által a társaságunkkal szemben Vj-19/2018. számon lefolytatott eljárásban meghozott határozat rendelkező része a következőket tartalmazza:

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a be2 S.à.r.l. 2017. november 28-tól kezdődően a www.be2.hu weboldalon, valamint 2017. december 18-tól kezdődően a www.academicsingles.hu weboldalon elérhető online társkereső szolgáltatással kapcsolatban tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot valósított meg a következő magatartások által:

 1. a weboldalakon való regisztrációt, így a weboldalak használatát valótlanul ingyenesként népszerűsítette 2020. május 19-ig, miközben a szolgáltatásokhoz valóban díjmentesen csak korlátozott mértékben lehet hozzáférni, a társkeresés céljának megfelelő igénybevétel csak díjfizetéssel lehetséges
 2. megtévesztő módon tájékoztatja a fogyasztókat az általa nyújtott szolgáltatás időtartamáról, valamint az igénybevétel alatt fizetendő díjról, mivel a prémium előfizetés automatikus meghosszabbodására, valamint a meghosszabbított időtartam alatt fizetendő díjra vonatkozó, mind a szerződéses időtartamot, mind a díjat illetően alapvető tájékoztatás a megjelenítés módjából adódóan nem válik a fogyasztói észlelés részévé,
 3. a www.be2.hu weboldalon elérhető szolgáltatást a valótlan „Már 766.000 Regisztrált Tagunk bízott meg tudományos partnerkeresési módszerünkben!” állítással népszerűsítette honlapján 2020. május 18-ig, amivel megtévesztő módon tájékoztatta a fogyasztókat a szolgáltatását igénybe vevők számáról, mivel a tagok száma egy nemzetközi összesítés alapján történt,
 4. a szakmai gondosság követelményét sérti és egyben az ügyleti döntés torzítására alkalmas az a gyakorlata, ahogyan egyrészt a szolgáltatások igénybevételének alapvető feltételeit (a szolgáltatások reális megítéléséhez szükséges információkat) ismerteti, másrészt ahogyan a fogyasztói jelzéseket kezeli (a szolgáltatások tartalmának kialakítása és annak nyújtása, illetve a weboldalak működtetése során).

Az eljáró versenytanács arra kötelezi a be2 S.à.r.l.-t, hogy a jelen határozat kézhezvételét követő 30 napon belül a fenti B) és D) pont szerinti magatartását (elsősorban az érintett weboldalakon megjelenő, szerződéses feltételeken kívüli tájékoztatások közzétételével, kiegészítésével) módosítsa és 60 napon belül igazolja, hogy a módosítást mikor és hogyan valósította meg.

Az eljáró versenytanács továbbá arra kötelezi a be2 S.à.r.l.-t, hogy a jelen határozat kézhezvételét követő 30 napon belül az érintett weboldalak nyitóoldalán tegyen közzé (legalább hat hónapos időtartamban, a jelen döntés www.gvh.hu honlapon való elérhetőségét és a határozati rendelkezést változtatás nélkül tartalmazó) helyreigazító nyilatkozatot, amit e-mail-ben vagy egyéb módon közvetlenül megküld minden jelenlegi és korábbi (de még jogszerűen elérhető) felhasználója számára is. Az eljáró versenytanács továbbá arra kötelezi az eljárás alá vontat, hogy a jelen határozat kézhezvételét követő 60 napon belül igazolja, hogy a fentiek szerinti helyreigazítást mikor és hogyan valósította meg.

Az eljáró versenytanács a fenti jogsértés miatt a be2 S.à.r.l.-t 1.600.000.000 Ft, azaz egymilliárd-hatszázmillió forint versenyfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezi, amely összeget a kötelezett a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül.

Az eljáró versenytanács a fenti bírság mögöttes felelőseként az insparx GmbH (Erika-Mann-Straße 63, 80636 München, Németország) és az Interdate S.A. eljárás alá vont vállalkozásokat nevesíti, illetve ezen vállalkozásokat azonosítja a be2 S.à.r.l. eljárás alá vonttal egy vállalkozáscsoportba tartozóknak, így ha a bírságot a vállalkozáscsoport jogsértést megvalósító tagja, azaz a be2 S.à.r.l. önként nem fizeti meg, és a végrehajtás sem vezet eredményre, az eljáró versenytanács külön végzéssel a vállalkozáscsoportnak ezen tagjait egyetemlegesen kötelezi a bírság, illetve annak be nem hajtott része megfizetésére.

A teljes határozat az alábbi linken keresztül érhető el:

https://www.gvh.hu/pfile/file?path=/dontesek/versenyhivatali_dontesek/versenyhivatali_dontesek/dontesek_2018/vj019_2018_m_v&inline=true

Pourquoi choisir be2

Trouver l'amour, c'est possible

 • Le début d'une nouvelle relation.

  Trouver l'amour, c'est possible. Nous vous présentons des partenaires susceptibles de vous intéresser en nvous suggérant des profils correspondant à vos attentes. C'est la magie de notre test de personnalité scientifique. Vous recevez vos résultats gratuitement et sans obligation, de même qu'une description sommaire de votre partenaire idéal et une liste de personnes correspondant à vos critères de recherche. Faites confiance à be2.

 • Nous protégeons vos données personnelles.

  Nous protégeons vos données personnelles et vos correspondances contre tout accès non autorisé par des tiers. De plus, c'est vous qui décidez qui peut voir vos photos en tout temps.

 • Apprendre à connaitre quelqu'un n'a jamais était aussi simple.

  Découvrez à votre rythme vos propositions de contacts. Des profils compréhensibles vous aident à découvrir vos points communs. Envoyez un compliment, un sourire ou un message personnel - nous vous rendons le premier pas plus facile !

nouveauté

Appel vidéo !

Apprenez à connaître quelqu'un de nouveau par un rendez-vous vidéo
 • Confiance. Apprenez à connaître des partenaires potentiels sélectionnés avec un appel vidéo avant de vous voir en face à face. Profitez de conversations agréables et d'une chance de rire ensemble dans le confort de votre maison grâce à notre fonction d'appel vidéo !
 • Contrôle total. Avec un appel vidéo, vous décidez à qui vous voulez parler, combien de temps durera votre rendez-vous et quelles informations vous souhaitez révéler à l'autre personne. De chez vous ou depuis un café, vous décidez de l'étape suivante !
 • Anonymat. Aucun de nos membres n'a accès aux données et informations personnelles. Vous décidez quels renseignements personnels vous désirez partager et êtes toujours anonyme et protégés de notre côté.
 • Sécurisé. Tous les contacts utilisant notre fonction d'appel vidéo sont protégés par un cryptage SSL 128 bits. Les données de connexion et autres données personnelles ne sont pas visibles par des tiers. Un anonymat total est notre absolue priorité.
video chat preview video chat preview video chat preview video chat preview video chat preview video chat preview

Trouvez l'amour dans l'Hexagone

Vos rencontres en ligne sur be2 France

Trouver l'amour en France, ce n'est pas si simple. Les grandes distances et la répartition des célibataires partour dans le pays rendent parfois les rencontres difficiles. Grâce aux échanges en ligne, les Français peuvent flirter librement avec les partenaires de leur choix.

*Par respect de la vie privée, nous utilisons des photos génériques.


Rencontre sur internet: trouvez la bonne personne, rencontrez des célibataires avec be2 !

Si vous êtes célibataire, que vous cherchez un site de rencontre sérieux et que vous souhaitez entrer en contact avec des personnes qui vous correspondent, be2 est vraiment fait pour vous.

Fini les annonces du type "femme cherche homme": que vous soyez une femme seule ou un homme célibataire, faire une rencontre sérieuse et trouver le partenaire idéal peut prendre beaucoup de temps et d’énergie dans notre société contemporaine, où il faut souvent jongler entre les obligations professionnelles, familiales et amicales, tout en se réservant du temps pour d’autres activités comme le sport, les films, etc. Il n’est pas non plus si facile faire la rencontre d’une personne célibataire qui nous plaise en sortant dans des bars ou en visitant des expos, ou encore en se laissant conseiller par nos amis, qui ne sont pas toujours les meilleurs juges de nos besoins au sein d’une relation.

C’est ainsi que de plus en plus de personnes se tournent désormais vers l’internet et s’inscrivent sur un site de rencontres pour y chercher une personne célibataire pour partager quelques instants, un bout de chemin, ou bien l’amour, avec des résultats très variables en fonction des sites et des attentes.

Sur le site de rencontre be2, nos Membres s’inscrivent pour trouver l’âme-sœur, une personne avec laquelle partager la vie, une personne pour faire une rencontre sur internet qui mènera jusqu’à une relation durable, harmonieuse, heureuse et épanouie, voire au mariage.

C’est parce que l’approche novatrice de be2 est aux antipodes du site de rencontre lambda, où la rapidité est privilégiée aux dépends de la qualité des contacts, soit à travers un système de chat ou de vidéophone, à travers de la publicité intrusive ou des profils douteux. Vous venez sur be2 pour faire la bonne rencontre (cherche femme).

En effet, be2 permet à tout célibataire à la recherche d’une relation sérieuse de rencontrer directement et sans détour les personnes qui sont vraiment faites pour eux. Comment ? Parce que be2 est un site de rencontre basé sur la recherche par affinités.

Tout repose sur le test de personnalité be2. Dès leur inscription, tous les Membres be2 remplissent un test de personnalité élaboré après plusieurs années de recherche par plusieurs psychologues et sociologues. Ce test prend en compte divers facteurs tels les critères psychologiques, anthropologiques, et sociologiques. be2 recommande ensuite à tous ses Membres les personnes qui correspondent vraiment à leur caractère et à leur personnalité : ainsi, chaque célibataire de votre liste est accompagné d’un indice : l’index be2. Plus celui-ci est élevé, plus hautes sont les chances que vous et cette personne vous entendiez. Et c’est là la vraie base pour une vraie rencontre, et pour une relation heureuse et durable. C’est d’ailleurs pour ça que 40% de nos Membres Premium trouvent l’âme sœur sur be2 !

Une agence de rencontres sérieuse (agence matrimoniale)? Des personnes qui vous correspondent ? be2 est vraiment fait pour vous.

Glossaire site de rencontre be2


Remarque : nous ne fournissons pas notre service aux clients ayant une résidence au Luxembourg. Si vous êtes un résident luxembourgeois, vous n’êtes pas autorisé à vous inscrire au service.